BRITNEY!

BRITNEY!

Saturday, August 14, 2010

Values- Lesson 3

Aralin 3
"Ang Gampanin ng Bawat Kasapi ng Pamilya"

Pagpapatibay:

Ang bawat kasapi ng pamilya ay may tungkulin ginagampanan kaya dapat lamang tandaan ang sumusunod:

1. Matatag na disiplina sa sarili.
2. Mabuhay ng marangal at matapat.
3. Mabuhay ng simple lamang.
4. Mabuhay na mapagkawanggawa.
5. Mabuhay tayo ng puno ng pag-asa.
6. Mabuhay ng masaya at may kapanatagan.
7. Mabuhay tayo ng may pananalig sa Diyos at paglilingkod sa kapwa.
8. Mabuhay ng may pagmamalasakit at pagpupunyagi.
9. Matutong bumangon sa mga dumarating na pagsubok.
10. Maging positibo lalo na sa pananaw sa buhay.

Tuon:

"Sa pamilya, unang hinuhubog ang magagandang katangian at pagpapahalaga ng isang indibidwal at ang bawat kasapi ay may pananagutan na gampanan ang kanyang tungkulin at dito rin nagsisimula ang pagkatuto kaya't dapat lamang ibasik at ipunla ang mga tama at nararapat na ugali, linangin at pagyamanin nang mapaunlad ang katatagan ng bawat kasapi."

Jeyonce

No comments:

Post a Comment