BRITNEY!

BRITNEY!

Saturday, August 14, 2010

Values- Lesson 2

Aralin 2
"Ang Impluwensya ng Pamilya sa Paghubog ng Pagkatao"

Pagpapatibay:

Walang kapantay ang pagmamahal, pag-aaruga at pagmamalasakit ng ating mga magulang kaya dapat lang isaisip ang mga sumusunod:

* Mahalin at paglingkuran habang sila'y nabubuhay.
* Iwasang magkaroon ng sama ng loob o negatibong emosyon ang mga magulang.
* Magkaroon ng panahon makipagdayalogo sa mga magulang sa loob ng isang araw.
* Mag-aral ng mabuti at makakuha ng mataas na marka upang masuklian ang kanilang paghihirap.
* Sumabay sa mga magulang sa pagpunta sa bahay dalagihan at ipadama ang halaga ng pakikipag-ugnay sa Diyos.
* Magtulungan sa gawaing-bahay.

* Magkaroon ng pagkakaunawaan at pagmamalasakit sa bawat isa.
* Ugaliin ang pagrerespeto at maging mahinahon sa tuwina.
* Magkaroon ng kapakipakinabang na libangan.
* Maging mabuting huwaran o modelo sa loob ng tahanan.

Tuon:

Ang tahanan ng unang paaralan ng mga anak at mga magulang ang unong guro. Dito nahuhubog ang mga wastong pagpapahalaga ng bawat indibidwal, higit pa rito ang mga magulang ang nagsisilbind huwaran at malaki ang papel na ginagampanan upang mapabutiat mapaunlad ang kanilang pagkatao.

Jeyonce

No comments:

Post a Comment